Uitleg

Alle HvA medewerkers kunnen een project toevoegen aan de kaart. Belangrijk is dat het project gekoppeld kan worden aan één of meer fysieke locaties in de stad, buiten de HvA campus locaties. Vragen? Neem contact op met de redactie van HvA in de Stad: hvaindestad@hva.nl

Wil je een onderwijs- of onderzoeksproject toevoegen?

Vul het formulier in. Voorwaarde voor je bijdrage is een e-mailadres dat eindigt op @hva.nl.

Welke typen projecten zijn er?

Type 1 Onderzoeksproject
Alle onderzoeksprojecten van de HvA die zich afspelen in of betrekking hebben op een of meerdere gebieden in de stad. Onderzoeksprojecten zijn altijd verbonden aan één of meerdere lectoraten.

Type 2 Onderwijsproject
Alle onderwijsprojecten van de HvA die zich afspelen in of betrekking hebben op een of meerdere gebieden in de stad. Onderwijsprojecten zijn altijd verbonden aan een opleiding of minor.

Type 3 Expertisecentrum
De HvA heeft vijf speerpuntprogramma’s en een onderzoeksprogramma waarin de expertise rond urgente vraagstukken van de stad wordt gebundeld.

Type 4 HvA werkplek
De HvA heeft verschillende locaties in de stad die studenten en onderzoekers van HvA kunnen benutten als studieplek, uitvalsbasis of ontmoetingsplek voor projecten in de stad.

Type 5 HvA Lab
De HvA heeft meerdere fysieke plekken in wijken van de stad waar onderwijs, onderzoek, buurtbewoners en beroepspraktijk voor langere tijd met elkaar samenwerken aan het vinden van oplossingen voor vraagstukken van de stad.

Welke onderwerpen zijn er?

We maken gebruik van de thema’s van het jaarlijkse stadsfestival WeMakeThe.City, waar HvA hoofdpartner van is. Met de onderwerpen maak je selecties van onderwijs en onderzoek die zich inzetten voor de challenges van de stad en regio.

1. WeMakeThe.City Healthy
De levenskwaliteit in steden staat onder grote druk en de gezondheidsverschillen tussen bewonersgroepen groeien sterk. Ondertussen neemt de intensiteit van het straatleven toe, wordt de hoeveelheid groen in de stad minder en gaat de luchtkwaliteit hard achteruit. Digitalisering en robotisering rukken op, terwijl op menselijk niveau stress en eenzaamheid toenemen. Hoe houden we steden en haar inwoners, jong en oud, nu en in de toekomst gezond?

2. WeMakeThe.City Skilled
Het werk van de toekomst vraagt om andere vaardigheden en om een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Hoe sluiten wij met eigentijds onderwijs aan bij de snel opvolgende technologische ontwikkelingen en digitalisering van onze steden? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen een gelijke kans heeft op kwalitatief goed onderwijs? Samen maken we het onderwijs van de toekomst.

3. WeMakeThe.City Thriving
Eén van de grootste vragen van dit moment is welke economische modellen zich in de toekomst manifesteren en op welke manier bedrijvigheid in steden en regio’s vorm krijgt. (Inter)nationale, regionale, lokale denkers en doeners voeren samen het gesprek over de contouren van de welvarende metropoolregio van de 21e eeuw. Hoe stellen we harde economische duiding tegenover ethische overwegingen? Met elkaar ontwerpen we de toekomst van een duurzame economie voor stad en regio.

4. WeMakeThe.City Inclusive
Rijken worden rijker, armen armer, hoe houden we onze steeds duurdere steden toegankelijk en betaalbaar voor iedereen? We zien steden ook steeds diverser worden in hun bewonerssamenstelling. Hoe bannen we in deze tijd inkomensongelijkheid, eenzaamheid, uitsluiting en discriminatie in onze stedelijke samenlevingen uit? Oftewel hoe organiseren wij gelijke kansen voor iedereen? Samen ontwerpen we de basisprincipes voor de inclusieve stad.

5. WeMakeThe.City Liveable
Steden groeien maar door en wereldwijd neemt de urbanisatie zienderogen toe. Nieuwe wijken ontstaan en bestaande worden getransformeerd; toenamende verdichting en meer hoogbouw. Maar in wat voor stad willen wij eigenlijk leven? En hoe zorgen wij ervoor dat de stad van haar inwoners blijft en niet volledig in handen valt van buitenlandse investeerders en multinationals? Hoe houden we onze buurten veilig, schoon en toegankelijk voor iedereen? Kortom: hoe organiseren we gezamenlijk het ontwerpen en maken van de stad van de toekomst; duurzaam en inclusief?

6. WeMakeThe.City Safe
Urbanisatie, globalisering, toerisme en migratie leiden tot drukke en meer diverse steden. Steden worden cultureel gezien rijker en veelzijdiger, maar tegelijkertijd groeit het populisme en neemt terrorismedreiging toe. Spanningen tussen bevolkingsgroepen, racisme en discriminatie groeien. Wat doet dat met stedelingen? Hoe veilig en thuis voelen wij ons nog? Met elkaar zoeken we naar strategieën om vreedzaam en gelijkwaardig met elkaar samen te leven.

7. WeMakeThe.City Circular
Met het toenemende bouwvolume en de steeds maar groeiende consumptie in steden, neemt het afval vraagstuk enorme proporties aan en dreigt onze leefomgeving in hoog tempo te vervuilen. Tegelijkertijd raken grondstoffen op en putten we onze aarde uit. We werken met elkaar aan innovatieve logistieke processen, nieuwe businessmodellen en een alternatieve maakindustrie.

8. WeMakeThe.City Smart
Steden digitaliseren. Een legio aan (sociale) apps stelt bewoners en gebruikers van de stad in staat hun leven makkelijker, aangenamer en doeltreffender te maken. Tegelijkertijd worden bijna al onze bewegingen vastgelegd en vaak commercieel geëxploiteerd. Want al dit digitale verkeer levert een enorme hoeveelheid data op dat in handen komt van overheden en multinationals. Hoe ‘smart’ kan en belangrijker, moet de stad eigenlijk zijn? Welke impact hebben de technologische ontwikkelingen op ons als individu en samenleving, op onze privacy en veiligheid?

9. WeMakeThe.City Connected
De drukte in de stad neemt toe, de bereikbaarheid neemt af en de luchtkwaliteit verslechtert. Steeds meer mensen moeten zich verplaatsen, meer goederen moeten de stad in en meer afval opgehaald. De bestaande infrastructuur slibt dicht en veel steden hebben last van continue files en veel oponthoud. Hoe organiseren wij de mobiliteit en logistiek in onze uitdijende steden? En hoe geven we het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers meer ruimte? Met elkaar werken we aan een toekomst met slimme en duurzame mobiliteit en goede bereikbaarheid in steden.

10. WeMakeThe.City Sustainable
Klimaatverandering drukt een steeds grotere stempel op onze samenleving. De oplossingen voor de energietransitie zijn voorhanden, maar aan welke knoppen moeten we draaien om het oude systeem te vervangen door radicaal vernieuwende werkwijzen? Met elkaar geven we vorm aan het lokale klimaatakkoord van Amsterdam.

11. WeMakeThe.City Climate proof
Iedereen krijgt te maken met extremer weer, heftige regenbuien, hitte, droogte en storm- én met de dreiging van overstromingen van rivier of zee. De gevolgen zijn groot: ondergelopen souterrains, woonkamers, stations, straten en landbouwgrond en trams en auto’s die niet meer kunnen rijden. In stad en regio moeten we ons voorbereiden op, en om leren gaan met dit extreme weer. Een gezamenlijke uitdaging om de stad climate proof te maken.

12. WeMakeThe.City Vibrant
Het uitgaansleven bepaalt voor een groot deel het karakter van een stad. Kan iedereen deelnemen aan het culturele aanbod van de stad? Hoe divers is het aanbod? Met elkaar maken we het culturele leven van stad en regio veelzijdiger en toegankelijker.