HVA
IN DE
STAD

Bekijk kaart!

 

De kaart HvA in de Stad brengt zoveel mogelijk actuele onderwijs- en onderzoeksprojecten van de HvA in beeld en is een startpunt voor samenwerking.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een kennisinstelling die met haar onderwijs en onderzoek oplossingen zoekt voor de vraagstukken van de stad. Neem voor vragen over de kaart contact op via hvaindestad@hva.nl.