HVA
IN DE
STAD

Bekijk kaart!

 

De kaart HvA in de Stad brengt zoveel mogelijk actuele onderwijs- en onderzoeksprojecten van de HvA in beeld en is een startpunt voor samenwerking.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een kennisinstelling die met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samenwerkt aan de uitdagingen van de metropoolregio Amsterdam. Neem voor vragen over de kaart contact op via hvaindestad@hva.nl.