HvA Labs in de stad

De HvA heeft meerdere fysieke plekken in wijken van de stad waar onderwijs, onderzoek, buurtbewoners en beroepspraktijk voor langere tijd met elkaar samenwerken aan het vinden van oplossingen voor vraagstukken van de stad.

HvA Amsterdam Creative Industries

Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) richt zich op het beantwoorden vraagstukken op het gebied van creatieve industrie en ICT. ACIN werkt samen met bedrijfsleven en overheid en helpt experts om hun onderzoek optimaal te realiseren.

HvA Ondernemerschap

Het programma Ondernemerschap van de HvA voert samen met (Amsterdamse) ondernemers en onderwijs praktijkgericht onderzoek naar ondernemerschap uit. De inzichten vertaalt zij naar verschillende vormen van onderwijs binnen de hele HvA.